Magnetna rezonanca i multislajsni CT skener

Eurodijagnostika Beograd je jedan od najuspešnijih privatnih centara za dijagnostiku i otkrivanje zdravstvenih problema. Naš centar za radiološku dijagnostiku u Beogradu objedinjuje sve savremene metode radioloških pregleda: magnetna rezonanca, multislajsni CT skener, rendgen, ultrazvuk. Iza nas je već 14 godina uspešnog poslovanja u oblasti radiologije, konstantnog usavršavanja, prilagođavanja savremenim tokovima i tehnologiji, kao i širenja našeg stručnog tima koji danas čine lekari radiolozi koji u svojim oblastima poseduju izuzetno znanje i višedecenijsko iskustvo. DETALJNIJE

Usluge

Poslednje vesti

Mr dojke

Koja je razlika između ultrazvuka, mamografije i magnetne rezonance (MR) dojki? Ultrazvuk dojke, mamografija ili magnetna rezonanca dojke se apsolutno preporučuju svim ženama, jer su redovni pregledi, bar jednom godišnje,…

Pulmologija

Šta je pulmologija? Pulmologija je grana u medicini usmerena otkrivanjima bolestima pluća i organa za disanje. Pripada respiratornoj medicini i grani interne medicine u čijem fokusu su bolesti pluća izazvane bakterijama…

MR enterografija, snimanje tankog creva

MR enterografija je najsavremeniji i neinvazivni pregled tankog creva magnetnom rezonancom. Pregled je od velikog značaja za otkrivanje brojnih oboljenja i predstavlja najadekvatniju dijagnostičku metodu koju lekari rado…

Osiguravajuće kuće

Top